fungsi pekerjaan Ladinya di Daerah Istimewa Yogyakarta