fungsi pekerjaan E-Commerce di Daerah Istimewa Yogyakarta